آذر 25, 1400

دلایل رد دفاتر قانونی چیست؟

رد دفاتر قانونی

بر حسب قانون الزامیست که هر کسب‌وکاری کلیه فعالیت‌های مالی خود را پس از تایید اسناد در دفاتری نگهداری نمایند که به آن‌ها دفاتر قانونی حسابداری یا دفاتر پلمپ (به علت پلمپ بودن آن‌ها) گفته می‌شود. تکمیل و ارائه ننمودن این دفاتر جریمه به‌همراه دارد بنابراین حتی اگر هیچ‌گونه فعالیت مالی در شرکت رخ نداده باشد هم باید این دفاتر را گرفته و پس از گزارش عدم فعالیت مالی خود به اداره مالیات به‌طور خام تحویل داده شوند. اما در پاسخ به این سوال که دفاتر قانونی کدامند؟ می‌توان به دفتر کل، دفتر روزنامه و دفتر معین اشاره نمود که از میان آن‌ها دفتر معین غیر رسمی و دومورد دیگر به طور رسمی شناخته می‌شوند. با ما همراه باشید تا با دلایل دلایل رد دفاتر قانونی بیشتر آشنا شویم.

رد دفاتر قانونی به چه معناست؟

تهیه دفاتر قانونی نیازمند نکات تحریری، نگارشی و قوانین خاص خود بوده که در صورت عدم رعایت هریک از این نکات، کل دفتر پذیرفته نخواهد شد.

اما در پاسخ به این سوال که دفاتر قانونی کدامند؟ می‌توان به دفتر کل، دفتر روزنامه و دفتر معین اشاره نمود که از میان آن‌ها دفتر معین غیر رسمی و دومورد دیگر به طور رسمی شناخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: مشاور مالی چه وظایفی دارد؟

تهیه دفاتر قانونی نیازمند نکات تحریری، نگارشی و قوانین خاص خود بوده که در صورت عدم رعایت هریک از این نکات، کل دفتر پذیرفته نخواهد شد.

اما در پاسخ به این سوال که دفاتر قانونی کدامند؟ می‌توان به دفتر کل، دفتر روزنامه و دفتر معین اشاره نمود که از میان آن‌ها دفتر معین غیر رسمی و دو مورد دیگر به طور رسمی شناخته می‌شوند.

دلایل رد دفاتر قانونی

وجود صفحات سفید

در صورتی که هریک از دفاتر قانونی دارای صفحات سفید بیش از حدی باشند دفتر را از حالت نرمال خود خارج و سبب رد آن دفتر قانونی می‌گردد چرا که این دفتر آمادگی زیادی برای سوءاستفاده خواهد داشت.

وجود صفحات سفید

در صورتی که هریک از دفاتر قانونی دارای صفحات سفید بیش از حدی باشند دفتر را از حالت نرمال خود خارج و سبب رد آن دفتر قانونی می‌گردد چرا که این دفتر آمادگی زیادی برای سوءاستفاده خواهد داشت.

عدم استفاده از دفاتر قانونی سال‌های قبل

به کار بردن دفاتر استفاده نشده و خالی سال‌های پیش می‌تواند منجر به رد آن دفتر قانونی شود مگر اینکه تا ۳۰ روز پس از شروع سال مالیاتی جدید مشخصات آن دفتر به اداره مالیات تحویل داده شود.

عدم ارائه هریک از دفاتر قانونی

کلیه دفاتر قانونی مربوط به سال قانونی الزاما باید تحویل مامور مالیاتی گردد حتی اگر یکی از این دفاتر نیز کاملا سفید مانده باشد؛ در غیر ایصورت دفاتر قانونی مربوط به آن سالی مالی رد شده اعلام می‌شوند.

ثبت رویدادهای مالی در میان سطور

لازم است که کلیه مطالب روی خطوط ثبت گشته به نحوی که موجب مرتب بودن هرخط از دفاتر قانونی باشند؛ در صورت ثبت کامل و یا حتی قسمتی از یک رویداد مالی در میان سطور، آن دفتر به طور کامل رد خواهد شد.

خارج شدن از پلمپ

از آن‌جایی که دفاتر قانونی به صورت پلمپ به موسسات تحویل داده می‌شوند در صورت خارج کردن هریک از پلمپ، آن دفتر قانونی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

کنده شدن یک یا چند برگ از دفاتر

پاره یا کنده شدن هریک از صفحات دفاتر قانونی از دلایل رد این دفاتر محسوب می‌شوند چرا که به راحتی می‌تواند منجر به مفقود شدن قسمتی از رویدادهای سال مالی گردند.

عدم ثبت هریک از فعالیت‌های مالی رخ داده

در صورتی که بازرسان مالیاتی پی ببرند یک رویداد مالی یا چندین مورد آن‌ها از هر تاریخی در دفاتر قانونی ثبت نگردیده باشد اقدام به رد آن دفتر قانونی خواهند نمود. توجه داشته باشید که این موارد ثبت نشده در دفاتر از طریق استعلام از بانک‌ها و دیگر ادارات دولتی به راحتی قابل دسترسی می‌باشند.

ثبت نمودن در حاشیه‌ها

یکی دیگر از دلایل رد دفاتر قانونی رعایت ننمودن شیوه صحیح تحریر دفاتر قانونی بوده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها نوشتن رویدادهای مالی در حاشیه‌های دفاتر قانونی بوده که موجب ایجاد شکل غیر استاندارد هرصفحه از این دفاتر می‌گردد.

عدم ثبت رویدادهای مالی شعب دیگر شرکت

برای شرکتی که دارای شعبه یا شعب گوناگون می‌باشد ضروریست که فعالیت‌ها و رویدادهای مالی خود را به صورت سالانه یا ماهانه در دفاتر قانونی موجود در شعبه خود ثبت نمایند. در صورت عدم ارائه دفاتر دیگر شعب، دفاتر شرکت نیز رد خواهند شد.

عدم ارائه دستورالعمل نرم‌افزارهای مورد استفاده در ثبت رویدادهای مالی

در صورتی که برای انجام امور مالی و حسابداری از نرم‌افزار یا سیستم الکترونیکی خاصی استفاده شده باشد لازم است تا دستورالعمل کار با آن همراه با رویدادهای مالی ثبت شوند؛ در غیر این صورت حوزه مالیاتی مربوطه قادر به رد دفاتر قانونی خواهد بود.

استفاده از مداد در دفاتر

از آن‌جایی که دست‌کاری و تغییر در دفاتر قانونی موجب رد آن‌ها میگردد لذا استفاده از مداد در ثبت فعالیت‌های مالی نیز مصداق همین امر بوده و ممنوع می‌باشد.

بیشتر بخوانید: گزارش حسابرسی چیست؟

ارائه ننمودن دفاتر قانونی چه جریمه‌ای در پی خواهد داشت؟

در صورتی که دفاتر قانونی به اداره مالیات ارائه نگردد جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد مالیات آن سال مالی به شرکت تعلق می‌گیرد؛ همچنین اگر دفاتر قانونی به یکی از دلایل عنوان شده توسط ماموران رد گردید شامل جریمه ۱۰ درصدد مالیات در سال خواهد شد.

اما در پاسخ به این سوال که دفاتر قانونی کدامند؟ می‌توان به دفتر کل، دفتر روزنامه و دفتر معین اشاره نمود که از میان آن‌ها دفتر معین غیر رسمی و دومورد دیگر به طور رسمی شناخته می‌شوند.

5/5 - (1 امتیاز)