خرداد 27, 1400

گزارش حسابرسی چیست و شامل چه مواردی می شود؟

گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی چیست؟

به بررسی دقیق، کامل و بی‌طرفانه حساب‌ها، گزارشات و صورت‌های مالی یک کسب‌وکار توسط حسابرس و ارائه نتایج در قالب یک گزارش، گزارش حسابرسی می‌گویند. در واقع حسابرسی، عمل جستجوی دقیق همه اسناد و مدارک حسابداری به جهت یافتن اشتباه یا تقلبی صورت گرفته بوده که حسابرس پس از انجام آن، گزارش کار را تهیه می‌نماید.

هدف از تهیه گزارش حسابرسی چیست؟

به طور کلی هدف از انجام حسابرسی و تهیه گزارشی از آن بر اساس نظر کارشناسانه یک حسابرس خبره، پی بردن به تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و بوده تا هیئت مدیره شرکت بتوانند بر اساس اطلاعاتی معتبر، دقیق و صحیح دست به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مالی اصولی بزنند. صورت‌های مالی که قسمت اصلی گزارشگری مالی هستند نیزهمان‌طور که در مقاله‌های قبل توضیح داده شده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود وزیان جامع می‌باشند که هریک در بازه‌هایی مشخص در سازمان تهیه می‌گردند.

بیشتر بخوانید : خدمات مالی شامل چه مواردی می شود؟

انواع گزارش حسابرسی کدامند؟

دسته بندی گزارش حسابرسی

در گزارشات حسابرسی دو حالت پیش می‌آید که دسته بندی دیگری از گزارشات حسابرسی بر اساس آن‌ها تعیین می‌گردد:

 1. امکان اظهارنظر درباره صورت‌های مالی وجود داشته باشد که در این صورت سه نوع گزارش مقبول، مشروط و مردود تهیه می‌شود.

گزارش مقبول:

گزارشی که در آن صورت‌های مالی بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تنظیم شده باشند گزارش مقبول می‌باشد.

گزارش مشروط:

اگر موردی انحرافی از استانداردهای حسابداری وجود داشته باشد که اثر قابل اساسی و قابل توجهی بر صورت‌های مالی نگذارد اظهارنظر از نوع مشروط می‌باشد.

گزارش مردود:

در صورت وجود یک یا چند مورد انحراف از استانداردهای حسابداری که اثرات قابل توجهی بر صورت‌های مالی گذاشته باشند اظهارنظر حسابرس مردود می‌شود.

 1. اگر حسابرس با شرایطی روبه‌رو شود که به ابهامی اساسی در صورت‌های مالی برخورد کند تنها برای آن‌ها گزارش عدم اظهار نظر صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید : دریافت مشاوره مالی رایگان

انواع گزارش حسابرسی

مواردی که باید در گزارش حسابرسی آورده شود؟

یک گزارش حسابرسی استاندارد از بندهای مختلفی شکل می‌گیرد:

 • عنوان کارکه در آغاز گزارش کاملا به همراه جزئیات ذکر می‌گردد. در واقع عنوان یک گزارش باید به گونه‌ای انتخاب شود که مخاطب با خواندن آن بتواند به سرعت گزارش حسابرسی را از دیگر گزارشات شرکت مذکور تشخیص دهد. مخاطب گزارش نیز همان شخصی می‌باشد که برای تهیه حسابرسی درخواست داده و اقدام نموده است.
 • اطلاعاتی مختصر در مورد گزارش پیش رو در قالب مقدمه بیان می‌شود. به طور مثال اجزا و عناصر گزارش به صورت مختصر و موردی ذکر می‌گردد.
 • مسئولیت هیئت مدیره در برابر صورت‌های مالی که براساس آن‌ها گزارش حسابرسی شکل می‌گیرد تعیین می‌شود؛ یعنی ذکر این مورد که تهیه صورت‌های مالی به عهده هیئت مدیره بوده و گزارش موجود کاملا بر اساس صورت‌های مالی موجود شکل گرفته است.
 • مسئولیت‌های حسابرس در برابر گزارشی که تهیه می‌کند مشخص می‌گردد؛ به این معنا که تمامی امور انجام شده توسط حسابرس و دامنه دسترسی وی به طور دقیق عنوان خواهد شد.
 • نظرات مختلف حسابرس در مورد صورت‌های مالی موجود و مبانی هر یک از اظهار نظرات عنوان می‌شود. مشخص است که یک گزارش حسابرسی مطلوب باید طبق استاندارهای حسابرسی و توجه به کلیه جوانب تهیه گردد. این بند جهت مشخص شدن مبنای انجام کار حسابرس و میزان معقول بودن اظهارنظرات وی در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل شود که گزارشی مطلوب و استاندارد پیش روست.
 • توضیحات اضافه بر گزارش ذکر می‌گردد. این بند برای اطلاعات بیشتر خوانندگان گزارش اضافه می‌شود تا جزئیات بیشتری از کار در اختیارشان قرار گیرد.
 • کلیه قوانین و مقررات در مورد مسئولیت‌های قانونی بازرس و دیگران در یک بند ذکر می‌گردد.
 • در بند بعد تاریخ گزارش ثبت می‌گردد که این تاریخ به معنای پایان کار حسابرسی بوده و اگر پس از این تاریخ، وقایعی به صورت‌های مالی اضافه شده شود باید به صورت یادداشت همراه ضمیمه گزارش گردد.
 • امضای حسابرس و کلیه افراد مشمول گزارش حسابرسی موجود در پایان کار گرفته می‌شود. این امضا به منزله تایید ارزش و هویت گزارش حسابرسی پیش رو برای مخاطبان بوده و حسابرس با ثبت امضای خود در پایان گزارش، مسئولیت خود را در برابر این گزارش حسابرسی بیان می‌دارد.

نتیجه گیری

 همان‌گونه که می‌دانید حسابرسی علمی نوین و ضروری است که نام آشنایی برایمان دارد اما لازم است توجه بیشتری به آن داشته باشیم. امیدواریم عنوان آشنایی با گزارش حسابرسی و انواع آن برای شما خوانندگان عزیز مفید بوده باشد و در عناوین آینده با ما همراه باشید… موسسه ترازینه آماده ارائه خدمات حسابداری به شما عزیزان است.

5/5 - (5 امتیاز)